Reglement

MANEGE WATERHOF

Gellenberg 117-119 3210 Lubbeek

Reglement

 • Het is niet toegestaan om van buiten uit zelf meegenomen drank of voeding te verbruiken in de ruimtes van N:V Waterhof.
 • Kinderen moeten om reden van veiligheid en hygiĆ«ne verplicht sokken dragen tijdens het gebruik van diverse speeltoestellen.
 • Het dragen van kettingen, ringen, oorringen of andere metalen of scherpe of puntige voorwerpen zijn niet toegelaten tijdens het spelen in de speeltoestellen:
 • Omwille van de veiligheid kunnen enkel kinderen begeleid door een verantwoordelijke volwassene en onder hun toezicht gebruik maken van de speeltoestellen.
 • Ouders of begeleidende volwassenen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor elk van hun kinderen.
 • de directie, noch de medewerkers van N:V Waterhof kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal of welke vorm van schade dan ook aan kleding, brillen, of enig ander voorwerp van de bezoekers.
 • De directie, noch de medewerkers van N.V Waterhof kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor om het even welke schade aangericht op de parking.
 • Alle speeltoestellen en faciliteiten van N.V Waterhof dienen met gepaste zorg gebruikt te worden.
 • Elke bezoeker dient onmiddellijk elke vaststelling van misbruik of beschadiging te meldem aam de medewerkers van N.V Waterhof.
 • Elke schade aangericht aan de inrichtingen van N.V Waterhof zal door de verantwoordelijke onmiddellijk dienen vergoed te worden.
 • Elke instructie verschaft door een medewerker van N.V Waterhof dient opgevolgd te worden.
 • Elke inbreuk op het huisreglement of misbruik kan aanleiding geven tot het weigeren van verdere toegang tot N.V Waterhof.
 • Het verlaten door de ouders of begeleidende volwassenen van N.V Waterhof zelfs voor een korte periode en zonder de kinderen mee te nemen gebeurd op het volledig risico van de ouders of begeleidende volwassene.
 • De medewerkers van N.V Waterhof zijn niet verantwoordelijk voor enige supervisie van de kinderen.
 • De ouders of begeleidende verantwoordelijke volwassene dienen er zich rekenschap van te geven dat de medewerkers van N.V Waterhof geen medische opleiding genoten hebben.
 • Voor ieders veiligheid zijn de ruimtes van N.V Waterhof voorzien van camerabewaking.
 • Alle bezoekers van N.V Waterhof zijn geacht het huisreglement gelezen, begrepen en integraal aanvaardt te hebben van zodra zij de speelruimte als de manege betreden.